header_01.jpg

De MR van de Talentencampus kent één gezamenlijke vergadering. Besluitvorming vindt plaats binnen de drie onderliggende MR geledingen:

1- MR BAO
2- MR SBO
3- MR SO


De vergaderdata zijn terug te vinden in de schoolkalender van de TCV.