header_03.jpg

De Medezeggenschapsraad van het Basisonderwijs Talentencampus Venlo stelt zich voor.

  De afgelopen periode heeft de samenstelling van de MR een aantal wijzigingen ondergaan. Dat was voor ons de reden om ons opnieuw voor te stellen, maar ook nog eens aan te geven waar de MR voor staat en welke bijdrage zij levert aan het zijn en blijven van een goede school.


Wat doet de Medezeggenschapsraad ?

De Medezeggenschapsraad (MR) heeft als primaire taak een bijdrage te leveren aan de besluitvorming over het schoolbeleid.
Daarnaast heeft de MR een rol in het bevorderen van:

  • openheid en openbaarheid
  • gelijke behandeling
  • het waken tegen discriminatie,
  • onderling overleg
  • inschakeling van gehandicapte en allochtone werknemers
  • veiligheid, gezondheid en welzijn.

De MR doet dit door actief te initiëren, te participeren en te controleren. En dat alles met één doel: het gezamenlijk behartigen van belangen, ook al zijn deze verschillend, binnen de driehoek school, het team (personeel) en de ouders/leerlingen. Deze partijen zijn allen in de MR vertegenwoordigd.

 

  Sonja Leenen (ouder)

  Ik ben Sonja Leenen, moeder van Lotte (groep 6) en Lieke die sinds dit jaar is over gegaan naar de brugklas; het   vervolgonderwijs dus. Bij Gilde-BT in Venlo ben ik werkzaam als Projectleider en in die hoedanigheid dus ook met   onderwijs verbonden, maar dan voor volwassenen. Sinds dit schooljaar ben ik lid van de MR. Voor de TCV breekt een   spannende tijd aan. Enerzijds is het vorm geven van passend onderwijs een uitdaging, anderzijds zal er vanaf komend   schooljaar, in de vorm van een nieuwe management structuur en nog maar één directeur voor alle drie de stichtingen,   ook een wijziging van beleid en aansturing zijn. Dat zijn in korte tijd veel veranderingen. Van belang dus om als MR goed   de   vinger aan de pols te blijven houden en er op toe te zien dat TCV een school blijft waar onze kinderen met plezier naar toe   gaan en de ontwikkeling kunnen doormaken die ze verdienen!

   

Hans-Dick Terhenne (ouder)

Paul Maas (voorzitter)

Josien Kuik (leerkracht)

Susan Prasing (leerkracht)

Mijn naam is Susan Prasing, getrouwd, drie kinderen en al ruim 20 jaar werkzaam als leerkracht in het basisonderwijs. Ik werk parttime in groep 3 en doe dat met veel plezier.

Niet alleen voor onze leerlingen is een goede communicatie van groot belang, ook binnen de school hecht ik veel waarde aan een open communicatie en daar draag ik als lid van de MR graag aan bij. Ik vind het belangrijk om samen met alle andere betrokkenen op een kritische en vooral positieve wijze mee te denken en te praten over zaken die de school aangaan. Op deze manier help ik mee om kwalitatief goed onderwijs en een veilig en plezierig schoolklimaat te behouden op de TCV.

 

 

 

Wendy Donders (leerkracht)

Dit is mijn vierde jaar binnen de MR van de het Basisonderwijs binnen de TCV. Ik ervaar de bijeenkomsten als zeer waardevol met veel opbrengsten. De sfeer is heel prettig en hierdoor kan iedereen een open houding aannemen. Binnen de MR kan ik een bijdrage leveren in alles wat met het Basisonderwijs te maken heeft zoals het schoolplan bespreken, sollicitatiegesprekken, samenwerking met ouders, etc. Vanaf het schooljaar 2012-2013 vergaderen wij samen met de MR van het Speciaal Basisonderwijs . Ook ben ik afgevaardigde (vanuit de leerkrachten binnen onze MR) om samen met de andere MR-en binnen de Talentencampus te kijken waar we kunnen samen werken. Dit houdt dus in dat we op inhoud kijken waar we met elkaar kunnen vergaderen binnen alle MR-en TCV breed