header_06.jpg

De Medezeggenschapsraad van het Speciaal basisonderwijs Talentencampus Venlo stelt zich voor.

De afgelopen periode heeft de samenstelling van de MR een aantal wijzigingen ondergaan. Dat was voor ons de reden om ons opnieuw voor te stellen, maar ook nog eens aan te geven waar de MR voor staat en welke bijdrage zij levert aan het zijn en blijven van een goede school.

Wat doet de Medezeggenschapsraad ?

De Medezeggenschapsraad (MR) heeft als primaire taak een bijdrage te leveren aan de besluitvorming over het schoolbeleid.

Daarnaast heeft de MR een rol in het bevorderen van:

  • openheid en openbaarheid
  • gelijke behandeling
  • het waken tegen discriminatie,
  • onderling overleg
  • inschakeling van gehandicapte en allochtone werknemers
  • veiligheid, gezondheid en welzijn.

De MR doet dit door actief te initiëren, te participeren en te controleren. En dat alles met als doel: het gezamenlijk behartigen van belangen, ook al zijn deze verschillend, binnen de driehoek school, het team (personeel) en de ouders/leerlingen. Deze partijen zijn allen in de MR vertegenwoordigd.

Vacature (ouder)

Onno Ludin (ouder)

Ik ben Onno Ludin werkzaam als ondernemer in groot Venlo.Als vader van 5 kinderen die allemaal nog op school zitten, is het voor ons erg belangrijk om te weten hoe het onderwijs eruit ziet. Sebastiaan is dit jaar bij het SBO in BB1 gekomen. Daardoor ben ik dit jaar voor het eerst actief in de MR. De MR is een goede vorm om geïnformeerd te worden en zelf een steentje te kunnen bijdragen aan het schoolsysteem.

Als ouder bekijk je dingen anders dan een leerkracht of de directie. Voor ons is het belangrijk dat besluiten die worden genomen niet ten kosten gaan van de leerling of de kwaliteit van het onderwijs.

Marcel Hogenhuis (ouder)

Mijn naam is Marcel Hogenhuis, beroepsmatig maar ook daarbuiten bezig nieuwe wegen in te slaan. Het is fijn te zien hoe onze zoon Etiënne zich goed ontwikkelt dankzij een onderwijsfilosofie, waarbij men het maximale uit kinderen haalt. Het onderwijs verandert voortdurend. Dat komt meestal de kinderen ten goede, maar soms loert het gevaar dat organisaties erg met zichzelf bezig zijn. Als MR-lid wil ik me actief inzetten om alle belangen - van kinderen, school en ouders - positief kritisch te volgen. Spreek ons aan met suggesties, eventuele zorgen of punten voor betering.

Jojanneke Grim (leerkracht)

Mijn naam is Jojanneke Grim. Ik werk 10 jaar in het SBO in groep BB1. Ik heb drie kinderen en zij zitten ook op de TCV in het basisonderwijs. Dit jaar maak ik voor het eerst deel uit van de MR. Toen er een vacature vrijkwam in de MR, heb ik niet getwijfeld om me aan te melden. Ik vind het prettig omdat er belangrijke zaken worden besproken met leerkrachten en ouders samen. Het meedenken en inspraak hebben is van groot belang. Er breekt een spannende tijd aan met een nieuwe directeur voor de TCV; een goede communicatie is nu van groot belang. Daarom is het fijn dat de MR en van het BAO en SBO al samenwerken.

Liesbeth Brünken (leerkracht)

Ik ben Liesbeth Brünken, werkzaam in het SBO van de Talentencampus Venlo. Momenteel geef ik les aan de Talentengroep en begeleid ik scholen bij hun hulpvragen omtrent de kinderen met een ontwikkelvoorsprong. Daarnaast heb ik dit jaar managementtaken erbij gekregen, die ik met veel enthousiasme uitvoer.

En toen er in de loop van dit jaar ruimte vrij kwam om leerformaties te draaien binnen het SBO kon ik de verleiding niet laten liggen, om toch ook nog 2 ochtenden met deze kinderen te werken. Veelzijdige taakstelling waar ik veel energie van krijg! Ik zit al 5 jaar in de MR omdat ik het heel belangrijk vind dat je mee mag denken met verschillende processen die er binnen een organisatie lopen. Ik zit in de MR omdat je je hard kunt maken voor het team en het onderwijs. Zorgen dat er de juiste keuzes gemaakt worden, de goede afwegingen gedaan worden en dit in samenwerking met ouders waardoor je zaken vanuit verschillende kanten kunt belichten, vanuit het kind, vanuit de collega's en vanuit de directie. Je krijgt een goed beeld over een complexe organisatie!