header_03.jpg

De Medezeggenschapsraad van het Speciaalonderwijs Talentencampus Venlo stelt zich voor.

De afgelopen periode heeft de samenstelling van de MR een aantal wijzigingen ondergaan. Dat was voor ons de reden om ons opnieuw voor te stellen, maar ook nog eens aan te geven waar de MR voor staat en welke bijdrage zij levert aan het zijn en blijven van een goede school.

Wat doet de Medezeggenschapsraad ?

De Medezeggenschapsraad (MR) heeft als primaire taak een bijdrage te leveren aan de besluitvorming over het schoolbeleid.

Daarnaast heeft de MR een rol in het bevorderen van:

  • openheid en openbaarheid
  • gelijke behandeling
  • het waken tegen discriminatie,
  • onderling overleg
  • inschakeling van gehandicapte en allochtone werknemers
  • veiligheid, gezondheid en welzijn.

De MR doet dit door actief te initiëren, te participeren en te controleren. En dat alles met één doel: het gezamenlijk behartigen van belangen, ook al zijn deze verschillend, binnen de driehoek school, het team (personeel) en de ouders/leerlingen. Deze partijen zijn allen in de MR vertegenwoordigd.

 

Naam: Karlien Hendrix
Functie: Onderwijsassistente cluster 3
Locatie: Talentencampus Venlo
Rol in MR: Secretaris cl.3
In MR sinds: 2012

Ik zit in de MR omdat ik erg begaan ben met het wel en wee van onze school.
Ik vind het prettig dat ik op deze manier op de hoogte gehouden wordt van de (nieuwe) ontwikkelingen van onze school. Ik mag graag meedenken en in de MR krijg ik daar de kans voor! Samen met ouders, collega's en de directie denken en beslissen wij in de MR mee over het onderwijs.

 

 

 

 

 

Naam: Natascha Flos
Functie: Groepsleerkracht cluster 3
Locatie: Talentencampus Venlo
Rol in MR: Voorzitter

Ik ben begonnen als MR-lid en vervolgens voorzitter van de MR van cluster 3 geworden. Als lid van de MR krijg ik te maken met allerlei interessante onderwerpen en ontwikkelingen binnen het onderwijs in het algemeen en onze school in het bijzonder. Ik zit om tafel met ouders, met collega's en met de directie en kan zo kennis nemen van ieders standpunten. Zo word ik goed geïnformeerd en krijg ik de gelegenheid om samen met de andere MR-leden te adviseren of in te stemmen met belangrijke kwesties. Dat spreekt mij aan. Beleid maak je namelijk in alle lagen van de organisatie, dus ook op de werkvloer.

 

 

 

 

 

 

 

Naam: Chantal Billekens
Functie: Groepsleerkracht cluster 4
Locatie: Talentencampus Venlo
Rol in MR: lid cl.4
In MR sinds: 2013

Ik zit in de MR omdat ik het interessant vind om meer inzicht te krijgen in het beleid van de school. Tevens vind ik het fijn om mee te denken en te adviseren over belangrijke zaken die de school en de leerlingen aangaan. We willen allemaal goed onderwijs voor onze leerlingen. Hier wil ik graag een steentje aan bijdragen!

 

 

 

 

 

 

 

Naam: Manuele Beurskens
Functie: Ouder cl.4 leerling
Locatie: Talentencampus Venlo
Rol in MR: lid
In MR sinds: 2014

Ik zit in de MR omdat ik dit een interessant onderdeel vindt van een organisatie. Je leert de organisatie beter kennen en verneemt meer van de achtergronden die er spelen binnen een organisatie. Ik heb zelf ook al deelgenomen in de MR van het kinderdagverblijf waar onze kinderen zaten. Dit heb ik een aantal jaren gedaan wat erg boeiend was. Ik heb hier veel kunnen betekenen voor de organisatie.

 

 

Naam: Alice Cras-Schoenmakers
Functie: Ouder cl.3 leerling
Locatie: Talentencampus Venlo
Rol in MR: Lid
In MR sinds: 2014

 

Als moeder van een zoon in het speciaal onderwijs ( cluster 3) ben ik graag bereid om vanuit de MR te adviseren en mee te beslissen over belangrijke schoolaangelegenheden vanuit het perspectief van de ouders en kinderen. Goed onderwijs in een veilige omgeving vind ik heel belangrijk.