slide_1000px_breed_01.jpg

De huidige generatie kinderen groeit op in een samenleving die ingrijpend is veranderd. Kinderen van nu hebben andere leerbehoeften, wensen en eisen dan kinderen uit de jaren tachtig of negentig. Willen we de nieuwe generatie kinderen optimaal kunnen voorbereiden op hun toekomst in de samenleving, dan vraagt dat om een ander soort onderwijs. Toegespitst op de tijd van nu, passend bij de leervraag van ieder kind van nu.

Om daar recht aan te kunnen doen heeft er een bundeling van een aantal scholen en een kinderopvangorganisatie plaatsgevonden. Daarmee is een Talentencampus ontstaan die door gezamenlijke samenwerking meer kennis, expertise en ervaring in huis heeft. Daar profiteert de huidige generatie kinderen van. Wij bieden kinderen veel meer, omdat we het onderwijs beter voor kinderen inrichten. Talentencampus Venlo geeft een passend antwoord op de sterk gegroeide verscheidenheid aan leer- en zorgvragen van alle kinderen. Op ieder niveau!