header_04.jpg

Talentencampus Venlo levert meer maatwerk en speelt beter in op verschillen tussen kinderen in het (basis)onderwijs. Denk aan verschillen in bijvoorbeeld leergierigheid en leervermogen, of in werkhouding. Of verschillen in tempo, in sociaal-emotionele ontwikkeling, in de manieren waarop ze het beste leren. We geven alle kinderen dat onderwijs dat bij hen past. Zonder dat de aandacht voor het ene kind ten koste gaat van de aandacht die het andere kind nodig heeft. Dat vraagt om een ander onderwijsconcept. Talentencampus Venlo verzorgt zo'n nieuw onderwijsconcept.

Denken vanuit mogelijkheden
Talentencampus Venlo denkt vanuit mogelijkheden. We werken nauw samen met ouders en hun kind door hen daar zo snel mogelijk bij te betrekken. Op deze manier krijgen we een zo helder mogelijk beeld van de talenten, de mogelijkheden en de behoeften van ieder kind. Zijn of haar leervraag wordt richtinggevend. Het kind is zo mede-eigenaar van zijn of haar eigen ontwikkeling. Leren doe je immers zelf. Dat kan een ander niet voor je doen.

Krachtige leeromgevingen
Talentencampus Venlo richt de leeromgeving van het kind zo in, dat het optimaal zijn of haar talenten ontwikkelt. Kinderen leren in zo z'n leeromgeving onder geplande of op afroep beschikbare begeleiding zo zelfstandig mogelijk. Maar ze werken ook veel samen met andere kinderen. Dat vergroot hun leermogelijkheden. Door verwoorden, uitleggen en samen bespreken leren ze van andere kinderen en brengen ze het ook over aan andere kinderen.

Het leren en de ontwikkeling van alle kinderen staat centraal
Talentencampus Venlo haalt voor alle kinderen het beste uit verschillende werelden. Door de samenwerking met leraren van verschillende scholen binnen Talentencampus Venlo is er nog meer deskundigheid binnen het bereik van ieder kind. Dus ook kinderen die meer aankunnen, krijgen het onderwijs en de aandacht waar zij behoefte aan hebben. Om dit te realiseren, wordt er speciaal aandacht gegeven aan hoog- of meer begaafde kinderen. Dat gebeurt in samenwerking met de Talentengroep van Talentencampus Sbo. Het leren en de ontwikkeling van alle kinderen staat centraal. Daar profiteren dus ook zogeheten kinderen uit de middenmoot van: het onderwijsconcept biedt ook hen meer kansen.

Leren omgaan met verschillen
Talentencampus Venlo leert kinderen om te gaan met verschillen. Onze wereld is er een van grote verschillen. Hoe eerder kinderen met die verschillen leren omgaan, des te beter dat is. Talentencampus Venlo biedt daarvoor volop kansen. En wel op een verantwoorde manier, onder begeleiding.