Spreekuur Incluzio en Sociaal wijkteam op 8 december