header_03.jpg

Talentencampus Venlo onderwijsteams.

 

Talentencampus Venlo Basisonderwijs is een reguliere basisschool. De school kenmerkt zich door een hoog doelstellingsbewustzijn en talentgerichte aanpak. Speciale expertise heeft de school op gebied van wetenschap en techniek (binnen het realiseren van een krachtige leeromgeving ) en op het kunnen begeleiden van leerlingen met meer en hoog begaafdheid.
Klik op hier voor de schoolgids. (Let op: deze versie wordt momenteel herzien naar een website versie, het kan zijn dat er info staat die wat verouderd is!)

 

Talentencampus Venlo Speciaal Basisonderwijs, is een speciale basisschool. Kinderen vanuit het samenwerkingsverband Arcen-Lomm-Velden-Venlo die op een reguliere basisschool net niet die condities geboden kunnen worden, die leiden naar een maximaal haalbare ontwikkeling, vinden de weg naar deze speciale voorziening in het samenwerkingsverband. De school kenmerkt zich door speciaal opgeleide leerkrachten ,meerdere handen in de klas en speciale expertise op gebied van bewegingsonderwijs, logopedie, remediale aanpak en sociaal emotionele ontwikkeling.
De schoolgids.(under construction)


Talentencampus Speciaal Onderwijs, is een school voor kinderen met een verstandelijke beperking al dan niet in combinatie met gedragsproblemen. Deze kinderen zijn afkomstig van diverse scholen in de regio Noord-Limburg en gezien hun beperking aangewezen op deze vorm van onderwijs. De Talentencampus Speciaal Onderwijs stimuleert en draagt bij tot de ontwikkeling van een voor de leerling zo groot mogelijke zelfredzaamheid en zelfstandigheid (autonomie) en de ontwikkeling van een positief zelfbeeld (competentie). Geleerde vaardigheden, waaronder de sociale, moeten kunnen worden toegepast in de maatschappij, c.q. leefomgeving van de leerling (relatie).
Ook wordt gespecialiseerd onderwijs geboden aan leerlingen met 'omgangsproblemen'. Kenmerk van de leerlingen is dat ze zijn aangewezen op een orthodidactische en orthopedagogische benadering. De leerlingen hebben doorgaans ook een ontwikkelingsachterstand. Deze ontwikkelingsachterstand uit zich zowel in cognitief als in sociaal-emotioneel opzicht.
Voor de schoolgids (under construction).  Klik hier voor info filmpje over het SO